Het blazen op een midwinterhoorn, en ook het bouwen ervan zijn inmiddels beide opgenomen in de inventaris van Immaterieel Erfgoed Nederland.

De Midwinterhoornblazers Enter zijn daarvan een officieel onderdeel

Hartelijk welkom op onze website.

Graag komen we in de Adventstijd bij u om onze hoorns te laten klinken.

Ook hebben wij prachtige en goed te blazen hoorns tegen een redelijke prijs in de verkoop.

Belangstelling ?

Bel naar 06-50454416 of mail naar: midwinterhoornblazers@gmail.com